Select Page

Koliko su žene zastupljene na ključnim pozicijama u struci za koju, između ostalog, u Srbiji tradicionalno pretežno školuju žene…

Photo by Guillaume Bolduc

Photo by Guillaume Bolduc

Nedavno sam poželeo crno na belo da vidim koliko ima muškaraca i žena na ključnim pozicijama banaka u Srbiji.

Rodna nezastupljenost i nejednakost kada je reč o vodećim pozicijama (ne samo u bankarskom sektoru i ne samo u Srbiji), je nešto poput velikog ružičastog slona u prostoriji.

Ukoliko o slonu imamo stav, to je često na osnovu nečega što smo čuli od nekoga ko je nešto negde od nekoga čuo ili pročitao i preneo nekome i… znate već kako ide.

Ukoliko biramo da ne razmišljamo o slonu i ne gledamo ga – a često to radimo, svesno ili nesvesno – on opet uporno stoji pored, uprkos našem ignorisanju.

Zbog toga sam želeo da zagrebem mali deo slona koji me je mučio, i prosto razložim situaciju na brojke  – kako bih mogao da je bar malo sagledam.

 

Zašto je bitno?

 

Nisam finansijski ekspert, a ni sociolog, međutim verujem da živimo u društvu gde de facto postoji značajna razlika u položaju žena i muškaraca, čak i ako ne zalazimo u ostale slojeve i manjinske grupe na osnovu kojih mnoge žene u Srbiji bivaju dodatno diskriminisane ili se nalaze u dodatno nezavidnijem položaju.

Verujem da različitost perspektiva vodi ka boljim rešenjima  – što je jedan od osnovnih postulata na kojima je zasnovan FemTech pokret.

Pitanje je koliko različitih perspektiva može da pruži upravni odbor u kome sedi 80% i više sredovečnih, strejt, belih muškaraca, no to je već pitanje za diskusiju.

Bez daljeg ulaženja u “ideologiju” i “lične stavove” – sopstvene ili čije god – u ovom tekstu sam želeo da se pozabavim brojkama i činjenicama. A činjenice su sledeće:

 

Žene su značajno zapostavljene u top menadžmentu banaka u Srbiji

 

Na osnovu podataka dostupnih na sajtu Narodne banke Srbije, koji se apdejtuju kvartalno, a kojima sam pristupio početkom avgusta 2017, žene su u drastično manje prisutne u upravnim i izvršnim odborima 30 banaka koje u Srbiji posluju.

 

 • U svakoj od 30 banaka u Srbiji, u upravnom odboru ima više muškaraca. Dakle, ne postoji ni jedna banka sa UO u kome ima jednako muškaraca i žena, ili više žena. Ako posmatramo članove i članice UO svih banaka, žena članica nekog UO ima 17.81% (31), dok muškaraca članova nekog UO ima 82,18% (143).
 • Postoji 7 banaka (23,33%) sa više žena u izvršnom odboru, 21 banka (70%) sa više muškaraca i 2 banke (6,67%) sa jednako muškaraca i žena u IO.
 • Od ukupno 30 banaka, samo jedna (Telenor banka) ima ženu kao predsednicu Upravnog odbora, dok 29 drugih banaka imaju muške predsednike upravnih odbora, što znači da je u 96,66% banaka u Srbiji predsednik UO muškarac.
 • Od ukupno 30 banaka, u 6 je žena predsednica Izvršnog odbora, dok je u 24 muškarac predsednik Izvršnog odbora, što znači da 80% banaka za predsednika izvršnog odbora ima muškarca, a 20% ženu.
 • 10 banaka, odnosno jedna trećina, u svom upravnom odboru nemaju ni jednu ženu.
 • 10 banaka, odnosno jedna trećina, u svom izvršnom odboru nemaju ni jednu ženu.
 • 3 banke, odnosno 10%, nemaju ni jednu ženu ni u upravnom, ni u izvršnom odboru.
 • Ne postoji ni jedna banka koja nema muškaraca u svom upravnom ili izvršnom odboru, odnosno svaka banka u Srbiji ima barem jednog muškarca kako u UO, tako u IO.

Apendiks

 • Koristio sam javno dostupne podatke sa sajta Narodne banke Srbije. Tabela sa podacima za svaku banku pojedinačno, ključnim stavkama i presekom se nalazi ovde. Ukoliko je došlo do bilo kakve greške u proračunu ili druge greške, nije namerna i rado ću je otkloniti.
 • Ovaj blog sam napisao i pripremao u slobodno vreme, za njega nisam plaćen niti sam bio u kontaktu sa bilo kojom bankom ili trećim licem
 • Imam račun kao privatno lice u Telenor i Erste banci, a kao pravno u Societe Generale, te sam imao račun u Vojvođanskoj banci. Nemam nikakav lični interes niti sam sa bilo kojom od banaka povezan na bilo koji način osim navedenog

Kao što sam rekao, svakako je potrebno jedno dublje i opširnije istraživanje kako bismo doneli zaključke, ali isto tako nije potrebna nikakva detaljna analiza da bi se pomislilo ovi brojevi nisu OK. U najmanju ruku.

 

 

 •  
  49
  Shares
 •  
 •  
 • 49
 •  
 •  
 •  
 •  
 •